Uyduda yer belirleme

Uzay bölümü, GPS sisteminin oluşumunda en az 24 uydu 21 aktif uydu ve 3 yedek yer alır ve sistemin merkezidir. Bu kadar yüksek irtifada bulunan uydular oldukça geniş bir görüş alanına sahiptirler ve dünya üzerindeki bir GPS alıcısının her zaman en az 4 adet uyduyu görebileceği şekilde kotrol mekanizmasının çalışabilmesi için yerleştirilmişlerdir. Uydular saatte 7. Güneş enerjisi kullanılarak çalışırlar ve en az 10 yıl kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.

GPS Nedir ve Nasıl Çalışır?

Ayrıca güneş enerjisi kesintilerine karşı güneş tutulması vs. Bu roketler kullanımdan çıkartılacak uyduyu yörüngeden almak için de tasarlanmışlardır. Uyduların her biri, iki değişik frekansta ve düşük güçlü radyo sinyalleri yayınlamaktadır. Yani bulutlardan, camdan ve plastikten geçebilir ancak duvar ve dağ gibi katı cisimlerden geçemez.

GPS sinyalleri binalardan yansıdığı için şehir içlerinde araziye oranla hassasiyeti azalır. Yeraltına kazılan tünellerde ise sinyal elde edilemez. FM radyo sinyalleri Bu yüzden GPS uydularından temiz sinyal alabilmek için açık bir görüş alanı gereklidir. GPS uyduları tarafından gönderilen elektromanyetik dalgalar atmosferden geçerken bükülmeye uğrarlar. L1 ve L2 bantları farklı dalga boylarına sahip olduğundan farklı oranda bükülmeye uğradığından aradaki farklılık hesaplanarak atmosferik bozulma engellenerek çok daha hassas bir yer bilgisi hesaplanabilir.

1. Meteoroloji Uydusu Nedir?

Sadece L1 bandı kullanılarak diferansiyel GPS ile dahi 98 m. Her uydu yerdeki alıcının sinyalleri tanımlamasını sağlayan iki adet özel pseudo-random şifrelenmiş rastgele kod kodu yayınlar. P kodu karıştırılarak sivil izinsiz kullanımı engellenir, bu olaya Anti-Spoofing adı verilir. Bu sinyallerin ana amacı yerdeki alıcının, sinyalin geliş süresini ölçerek, uyduya olan mesafesini hesaplamayı mümkün kılmasıdır.


 1. Konumunuzu bulma ve doğruluğunu iyileştirme - Android - Google Haritalar Yardım!
 2. Google Haritalar!
 3. Meteorolojik Uydular - Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
 4. Uydu ve Uzay Sistemleri.
 5. facebook şifre öğrenme forum.

Uyduya olan mesafe, sinyalin geliş süresi ile hızının çarpımına eşittir. Sinyallerin kabul edilen hızı ışık hızıdır. Gelen bu sinyal, uydunun yörünge bilgileri ve saat bilgisi, genel sistem durum bilgisi ve iyonosferik gecikme bilgisini içerir. Uydudan çıkan sinyalin alıcıya ulaşana kadar geçen zaman ile ışık hızının çarpılmasıyla ham uzunluk elde edilir. Uydudan çıkan sinyal ile alıcıya gelene kadar zamanı alıcı ve uydu arasında oluşturulan PNR kodları karşılaştırılarak bulunur Navigasyon amaçlı kullanır.

YER BELIRLEME CIHAZ

Uydudan çıkan faz sinyalinin benzeri alıcıda üretilir ve böylece korelasyon sağlanır. Hassas ölçümlerde kullanır. Kod ve faz gözlemleri birlikte oluşturulan farklarda çeşitli hatalar giderilebilir bunlar Alıcılar arasında Uydular arasında Ölçü epoklari arasında L1 ve L2 sinyallerinin farkları arasında yapılır. Uydulardan yayınlanan navigasyon mesajlarının konum doğruluğu çok düşük olduğu veya kasıtlı olarak bozulduğu durumlarda oluşan hatalardır.

Zaman bilgisi konum belirlemenin temelini oluşturur. Bu yüzden uydu ve alıcılar da atomik saatler bulunur. Bu saatler senkronize çalışmak zorundadır eğer çalışmazsa bu hatanın temelini oluşturur. Bu tabakadan geçen sinyaller çeşitli gecikmelere uğrar. Gündüzleri gecelere göre daha çok gecikme olur Çift frekans kullanılarak bu hatalar giderilir. Troposferik modellendirmede gözlem yapılan noktanın hava basıncı kullanılır. Alıcı antenleri sinyalleri eş zamanlı olarak alırlar. Uydudan çıkan sinyalin uzunluğu normal uzunluğundan daha uzun geldiğinde oluşan hayata denir.

Göreli konum belirleme yöntemiyle çözülür.

Alıcının anteni faz merkezi sinyalin antene geldiği yerdir. Alıcı anteni faz merkezi değişimi L1 ve L2 sinyaller için farklılık gösterir. ABD tarafından izinsiz kullanıcılar için kasıtlı olarak bozulmuştur.


 • Konumunuzu bulma ve doğruluğunu iyileştirme!
 • 1. Meteoroloji Uydusu Nedir?;
 • Uydudan cep telefonu numarasıyla yer tespiti?
 • Baz uzunluğu 20 Km den az olan yerlerde yapılır Daha kısa zamanda çok nokta okunduğu için hem zamandan hem de maliyeti azdır. Bir sabit alıcı konumu bilinen noktaya kurulur ve hareketli alıcıya düzeltme verilerini gönderir. E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ: GPS – Açık Bilim

  Yorum gönder. Uydudan Konum Belirmenin Genel Esasları. Uzay Bölümü. Kontrol Bölümü. Kullanıcı Bölümü.

  Haritalar'a yer eklemek ne kadar sürer?

  Navigasyon Mesajı. Telefonunuzu veya tabletinizi kapatın : Güç düğmesine basılı tutun Kapat 'ı seçin. Telefonunuzu veya tabletinizi açın : Cihaz açılıncaya kadar güç düğmesine basılı tutun. Telefon veya tabletinizi kalibre edin Mavi noktanızın yayı genişse veya yanlış yönü gösteriyorsa pusulanızı kalibre etmeniz gerekir. Pusulanızın kalibrasyonu tamamlanana kadar 8 çizecek şekilde hareket ettirin.

  Meteorolojik Uydular

  Bunu yalnızca birkaç kez yapmanız gerekir. Yay daralmalı ve doğru yönü göstermelidir. Bu size yardımcı oldu mu? Evet Hayır. Android Bilgisayar iPhone ve iPad Diğer. Yardım Google Haritalar nasıl kullanılır?

admin